پروفسور اعراب
تجلیل مردم آباده از پرفسور اعرابی

تجلیل مردم آباده از پرفسور اعرابی

درمراسمی از خدمات شایسته پرفسور اعرابی جراح برحسته مغز واعصاب، در آباده تجلیل شد. به گزارش  اول فارس درمراسمی از خدمات شایسته پرفسور اعرابی جراح برحسته مغز واعصاب، در آباده تجلیل شد .پرفسور اعرابی ، عضو شورای ده نفره جراحان مغز و اعصاب جهان و متولد ۱۳۲۶شهر آباده است. وی در زمان جنگ تحمیلی بسیاری