پرونده اقتصادی
استاندار اسبق خوزستان بازداشت شد

استاندار اسبق خوزستان بازداشت شد

یکی از استانداران اسبق خوزستان در ارتباط با یک پرونده اقتصادی بازداشت شد. به گزارش اول فارس از اهواز، خبرگزاری فارس نوشت:یکی از استانداران اسبق خوزستان در ارتباط با یک پرونده اقتصادی بازداشت شد. هنوز جزئیات موارد اتهامی این مسوول سابق، رسانه‌ای نشده است. عضو کانال تلگرام اول فارس شوید