پریشیان
اول فارسTV| تصاویر خرس قهوه ای در منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان

اول فارسTV| تصاویر خرس قهوه ای در منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان

به گزارش اول فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون گفت: با تلاش نیروهای ایستگاه مطالعاتی گوزن زرد ایرانی میانکتل، تصاویر متعددی از حضور و زیست پایدار خرس قهوه ای در منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان به عنوان آخرین مرز زیستگاهی این گونه ارزشمند در جنوب غربی کشور به ثبت رسید.