پرینت مکالمات
نقش پرینت مکالمات و پیام‌ها تلفنی در اثبات جرم

نقش پرینت مکالمات و پیام‌ها تلفنی در اثبات جرم

برای اثبات جرم و احقاق حق به کمک پرینت مکالمات و پیام‌ها ،با درخواست از مراجع قضایی و برای اثبات برخی جرائم امکان گرفتن پرینت مکالمات و پیام‌ها وجود دارد. سعید نقدی وکیل دادگستری درباره پرینت قانونی پیام‌های واتس اظهار کرد: دیتابیس و شرکت خدمات دهنده پیام رسان‌هایی مانند اینستاگرام، واتس اپ و تلگرام در