پزشکان قلابی
گروه پزشکان قلابی منهدم شد!

گروه پزشکان قلابی منهدم شد!

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه تحقیقات پلیس در خصوص سایر جرائم احتمالی متهمان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی، فضای حقیقی و مجازی را رصد می‌کند و با اقتدار با هرگونه بی نظمی و هنجار شکنی برخورد خواهد کرد. جانشین فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از انهدام باند پزشکان قلابی در