پزشک خانواده
از ابتدای خرداد ۹۹: پزشک خانواده در استان فارس اختیاری می شود

از ابتدای خرداد ۹۹: پزشک خانواده در استان فارس اختیاری می شود

در نشست ستاد راهبردی پزشک خانواده شهری در استانداری فارس، اختیاری شدن پزشک خانواده در استان فارس از ابتدای خرداد سال جاری تصویب شد. به گزارش اول فارس  ،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فارس  گفت: بر این اساس از ابتدای خردادماه مردم می‌توانند از برنامه پزشک خانواده خارج شوند. همتی با بیان اینکه یکی از
ماجرای انتشار کلیپ تخلف پزشک در فارس
شایعه یا واقعیت؟

ماجرای انتشار کلیپ تخلف پزشک در فارس

 در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی با عنوان اجبار دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پیوستن پزشکان عمومی به برنامه پزشک خانواده، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و رئیس اداره نظارت دانشگاه به این موضوع پاسخ گفت.