پساب
ناامیدی از تخصیص آب در اصفهان ،مشاجره را بر سر پساب برد/ زور غالب صنعت

ناامیدی از تخصیص آب در اصفهان ،مشاجره را بر سر پساب برد/ زور غالب صنعت

اصفهان – پساب فاضلاب که از آن به طلای خاکستری یاد می کنند با کمبود آب به موضوع مورد مناقشه صنعت و کشاورزی تبدیل شده و این در حالیست که هیچ زیرساختی برای سالم سازی پساب صورت نگرفته است.به گزارش ” اول فارس ” به نقل از خبرگزاری مهر -گروه استان ها، عاطفه قلعریز: به طور تقریبی