پسر زایی
تعیین تضمینی جنسیت جنین ، فرزند پسر دوست دارید ۳۰میلیون تومان

تعیین تضمینی جنسیت جنین ، فرزند پسر دوست دارید ۳۰میلیون تومان

برای برخی هیجان‌برانگیز است، این که قبل از بارداری بدانند قرار است دختردار شوند یا پسردار. گزارشی بخوانید دراین‌باره و روز‌های داغ بازار تعیین جنسیت جنین. روزنامه جام‌جم: برای برخی هیجان‌برانگیز است، این که قبل از بارداری بدانند قرار است دختردار شوند یا پسردار. شاید به خاطر همین است که از قدیم، رمل، جادو و طلسم