پلانتین
فروش پلانتین بجای موز در برخی از واحدهای فروش میوه

فروش پلانتین بجای موز در برخی از واحدهای فروش میوه

مدیر کل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با تشریح تفاوت‌های موز و پلانتین گفت: پلانتین، در مقایسه با موز، نشاسته بیشتر و قند دارد. تفاوت دیگر آن با موز در شیوهٔ استفاده است که بیشتر طبخ می‌شود و کمتر به صورت خام خورده می‌شود. به گزارش اول فارس، زهرا جلیلی