پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد
شرایط پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد که آغاز شد

شرایط پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد که آغاز شد

پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد از سوی هیات وزیران به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد که بر اساس آن شماره‌گذاری‌ ملی و واردات به سرزمین اصلی برای خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مجاز اعلام شده است.  ایسنا:دولت سیزدهم سال گذشته