پلاک تفکیکی
تفاوت پلاک ثبتی و تفکیکی ساختمان چیست؟ نحوه استعلام الکترونیکی پلاک ثبتی

تفاوت پلاک ثبتی و تفکیکی ساختمان چیست؟ نحوه استعلام الکترونیکی پلاک ثبتی

 اگر شما در کار ساخت‌وساز وارد شده یا به نوعی با خرید و فروش ملک و آپارتمان سروکار داشته باشید، حتما اسم پلاک ثبتی و پلاک تفکیکی به گوشتان خورده است. پلاک‌ها بخشی از شناسنامۀ ملک یا آپارتمان هستند که توسط ادارۀ ثبت اسناد و املاک مشخص می‌شوند. پلاک ثبتی شمارۀ پلاک ساختمان مانند کدملی