پل ساسانی فیروزآباد
ماجرای رها سازی پسماند و زباله در پل ساسانی فیروزآباد !

ماجرای رها سازی پسماند و زباله در پل ساسانی فیروزآباد !

مردم سالاری آنلاین نوشت: پل ساسانی و جهانی فیروزآباد که در عَرصه‌ی شهر باستانی گُور جای دارد به جایگاهی برای زباله‌های خانگی و صنعتی و پسماندهای ساختمانی تبدیل شده و چهره‌ی زشت و زننده‌ای را به نمایش گذاشته است. پل ساسانی و جهانی فیروزآباد که در عَرصه‌ی شهر باستانی گُور جای دارد به جایگاهی برای