پنسیلوانیا
جزئیات آزادی بازیگر متهم به تجاوز از زندان و ۶۰ اتهام جدید از سوی زنان

جزئیات آزادی بازیگر متهم به تجاوز از زندان و ۶۰ اتهام جدید از سوی زنان

به گزارش اول فارس، بیل کازبی که در سال ۲۰۱۸ در پرونده آزار جنسی از سوی دادگاه عالی پنسیلوانیا مجرم شناخته شده بود، به زودی از زندان آزاد خواهد شد. یکی از نمایندگان این بازیگر بعد از ظهر ۳۰ ژوئن به وقت منطقه زمانی شرقی کازبی را از زندان تحویل خواهد گرفت. بازیگر سریال «شوی کازبی»