پهپاد RQ170
اول فارس TV| ساخت نمونه برابر با اصل پهپاد آمریکایی RQ170

اول فارس TV| ساخت نمونه برابر با اصل پهپاد آمریکایی RQ170

دیروز ۱۳ آذر سالگرد شکار پهپاد آمریکایی RQ170 بود (١٣ آذر ٩٠) و ایما مدیا این کلیپ جالب را منتشر کرده است. گزارشی که خبر از یک اتفاق مهم دارد : افزایش توان پرواز عملیاتی پهپادی ایران به ۴۴۰۰ کیلومتر با ساخت نمونه عین به عین پهپاد RQ170  این پهپاد که به جانور قندهار ملقب