پوشاک مدارس فارس
نشانی سامانه الکترونیکی پوشاک مدارس در فارس
رئیس سازمان دانش‌آموزی فارس خبر داد:

نشانی سامانه الکترونیکی پوشاک مدارس در فارس

رئیس سازمان دانش‌آموزی فارس گفت: سامانه الکترونیکی پوشاک مدارس فارس به عنوان بخشی از سامانه الکترونیکی پوشاک مدارس کشور برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ راه اندازی شد. به گزارش اول فارس ، محسن کلاری گفت: مشخصات تمامی ادارات و مدارس استان فارس در این سامانه به نشانی http://form.irsto.ir/p.dll بارگزاری شده است و ادارات آموزش و پرورش از