پولیش خودرو
پوشش سرامیک بدنه خودرو چیست؟

پوشش سرامیک بدنه خودرو چیست؟

پوشش های محافظتی خودرو در دهه های گذشته پیشرفت های زیادی به خود دیده اند. واکسها اولین پوشش های محافظتی بودند که در ایران استفاده شدند. به گزارش اول فارس، در سال های اخیر سرامیک ها نیز با اقبال خوبی از طرف مردم رویرو شده اند. سرامیک ها به لحاظ دوام و ماندگاری بالاتر از