پیامک جریمه
موقع دریافت پیامک جریمه در محلی که خودروتان آنجا نبود باید چکار کنید؟

موقع دریافت پیامک جریمه در محلی که خودروتان آنجا نبود باید چکار کنید؟

ممکن است برای شما هم پیش آمده است که یک پیامک جریمه برای خودرویتان ارسال شده است، در صورتی که خودرو شما در آن ساعت و آن محل حضور نداشته است و شما مرتکب آن خطا نشده‌اید. به گزارش اول فارس ، یکی از اقداماتی که طی چند سال اخیر از سوی راهنمایی و رانندگی