پیامک مسکن ملی
متقاضیانی که پیامک طرح اقدام ملی مسکن دریافت نکرده‌اند، چه کار کنند؟

متقاضیانی که پیامک طرح اقدام ملی مسکن دریافت نکرده‌اند، چه کار کنند؟

به گزارش اول فارس ، محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ،  با بیان اینکه ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن اجرایی و ساماندهی شده اند گفت: افراد و متقاضیان به پروژه‌ها متصل شده اند و تعیین تکلیف واحد‌ها صورت گرفته است. او ادامه داد:  واگذاری زمین برای ۳۳۵