چاه دزدان
تغییر نام دو روستای هرمزگان در جلسه هیات دولت !

تغییر نام دو روستای هرمزگان در جلسه هیات دولت !

به گزارش اول فارس از بندرعباس، هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تغییر نام دو روستای هرمزگان را تصویب کرد براساس مصوبه هیات وزیران، در دهستان دهتل بخش مرکزی شهرستان بستک نام روستای “چاه دزدان” به