چشم صورتی
عارضه چشم صورتی، نشانه ویروس کرونا یا COVID-19 است

عارضه چشم صورتی، نشانه ویروس کرونا یا COVID-19 است

محققان مشاهده کردند از بین ۳۸ بیمار مبتلا به کوئیذ ۱۹، ۱۲ نفر دارای عارضه چشم صورتی بودند. در دو تن از این بیماران، ویروس کرونا هم در آب چشم و هم در اب بینی شأن وجود داشت. به گزارش اول فارس،محققان مشاهده کردند از بین ۳۸ بیمار مبتلا به کوئیذ ۱۹، ۱۲ نفر دارای