چلغوز
این افراد هرگز نباید چلغوز بخورند ! خواص باور نکردنی این لاکچری بدنام

این افراد هرگز نباید چلغوز بخورند ! خواص باور نکردنی این لاکچری بدنام

در ابتدا در پاسخ به سوال چلغوز چیه باید گفت که چلغوز یک فحش و یا ناسزا نیست بلکه دانه صنوبر است و خواص بسیار فراوانی برای سلامت بدن دارد. دانه صنوبر و یا چلغوز در واقع دانه یا میوه درخت کاج است. نام چلغوز از چهل غوزه به معنای چهل دانه مخروط کاج برگرفته