چهار راه ادبیات
اخراج ادبیات از چهار راهش در شیراز و تبعید همسایه حافظ به غربت

اخراج ادبیات از چهار راهش در شیراز و تبعید همسایه حافظ به غربت

رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز معتقد است که ساختمان دانشکده ادبیات شیراز باید همچنان در چهارراه ادبیات و در جوار آرامگاه حافظ باقی بماند.  از زمانی که زمزمه‌های جابجایی دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز از چهار راه ادبیات شیراز به گوش رسیده، با واکنش‌های اهالی ادب و دانشگاه مواجه شده است. دانشگاهیان بر