چیدن میوه
ساخت ابزاری برای چیدن آسان میوه با بطری نوشابه+ویدئو

ساخت ابزاری برای چیدن آسان میوه با بطری نوشابه+ویدئو

خیلی وقتها پی ش آمده که می خواهیم میوه های روی شاخه های بلند درختان را بچینیم ولی بدلیل ارتفاع درخت موفق نشده ام.   در این گزارش اول فارس روش  ساخت ابزاری برای چیدن میوه روی شاخه ها بلند درخت با بطری نوشابه را می بینید.