کابوس کودکان
مشکلات  کابوس دیدن شبانه کودکان و روش درمان آن

مشکلات کابوس دیدن شبانه کودکان و روش درمان آن

کابوس در کودکان در واقع مشکلی آزار دهنده بوده که ممکن است برای بیشتر بچه ها اتفاق بیفتد و بخاطر آن در زمان نیمه شب به طور ناگهانی از خواب بیدار شوند. این رویای بد معمولا از موضوعات مختلفی نشئت گرفته که در هنگام رخ دادن و بیدار شدن کودک، والدین باید در کنار او