کارخانه گچ
احداث کارخانه گچ در دشت ارژن کازرون آسیب جدی به جنگل وارد کرد
عضو شورای مرکزی مجمع آرمان دانشگاه شیراز گفت:

احداث کارخانه گچ در دشت ارژن کازرون آسیب جدی به جنگل وارد کرد

۳ سال قبل توسط خانم ابتکار، بهره برداری از معدن گچ در این منطقه به طور کامل متوقف شد و سرانجام مجوز صادره باطل و کارخانه تعطیل شد همچنین پیش از این نیز وزارت صنعت و معدن بهره برداری و گودبرداری از این معدن را به دلیل اینکه جزو منطقه حفاظتی زیست کره است ممنوع کرده بود