کارواش در شیراز
یک کارواش در شهر شیراز جریمه و پلمپ شد

یک کارواش در شهر شیراز جریمه و پلمپ شد

به گزارش اول فارس، غلامرضا سالاری گفت: کارواش متخلف به دلیل گرانفروشی در ارائه خدمات به پرداحت جریمه نقدی، نصب پارچه و پلمپ محکوم شد. سالاری ادامه داد: گزاش تخلف این واحد صنفی را بازرسین اتاق اصناف به این اداره کل اعلام کردند که با تشکیل پرونده تعزیراتی، متصدی کارواش برای ارائه توضیحات احضار شد.