کارگر افغان
دو کارگر افغان عامل قتل‌عام فجیع خانوادگی در تویسرکان

دو کارگر افغان عامل قتل‌عام فجیع خانوادگی در تویسرکان

به گزارش گروه حوادث اول فارس ، مردی که پنج عضو خانواده‌ای را در تویسرکان به قتل رسانده است، دستگیر شد. اکنون بازجویی از این مرد آغاز شده است تا انگیزه‌اش از این جنایت هولناک مشخص شود.  این پرونده جنایی از بعدازظهر روز سه‌شنبه هفته گذشته تشکیل شد. مردی با مراجعه به پلیس تویسرکان خبر