کار و امور اجتماعی استان فارس
واکنش نمایندگان به تشدید انتصاب افراد بی‌تجربه در استان فارس

واکنش نمایندگان به تشدید انتصاب افراد بی‌تجربه در استان فارس

پس از گذشت شش ماه از دولت سیزدهم ،برخی مدیران منتصب وزرا در میان ادارات و مجموعه استانداری، ازسوی برخی نمایندگان مجلس قابل پذیرش نیستند ، این ادعا را می توان از جلسه معارفه روز گذشته سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس که سابقه اش تنها ریاست باشگاه ورزشی کارگران است،