کاشت رزماری
بهترین روش برای تکثیر  گیاه رزماری در خانه که باید بدانید

بهترین روش برای تکثیر گیاه رزماری در خانه که باید بدانید

چیزهای زیادی در این دنیا وجود ندارد که بتوانید آنها را برش دهید و از هم جدا کنید، فقط برای اینکه تبدیل به چیز جدیدی شوید. این جادوی گیاهان است. از طریق تکثیر، می‌توانیم یک گیاه را به دو گیاه تبدیل کنیم، آن گیاهان را به گیاهان بیشتری تبدیل کنیم و در نهایت صدها گیاه