کامیون اسکانیا
هشدار به رانندگان درباره خرید کامیون اسکانیا جدید وارداتی + جزئیات

هشدار به رانندگان درباره خرید کامیون اسکانیا جدید وارداتی + جزئیات

بر اساس اعلام برخی رسانه ها مدل های جدیدی از کامیون اسکانیا وارداتی در گمرک غرب و بازرگان مشاهده شدهکه ممکن است رانندگان کامیون مشتری آنها باشند. در چند روز اخیر تعدادی کامیون اسکانیا وارداتی جدید در گمرک غرب دیده شده و تعدادی نیز در گمرک بازرگان روی پای خود آمده و در پارکینگ گمرک حضور دارند.