کامیون شیر
راز کلیپ پر کردن بطری‌های تاریخ مصرف گذشته شیر با آب

راز کلیپ پر کردن بطری‌های تاریخ مصرف گذشته شیر با آب

به دنبال انتشار یک کلیپ از یک خودروی حمل لبنیات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اقدام نامتعارف افراد حاضر در ویدئو در خصوص پر کردن بطری های شیر با آب و پلمب مجدد بطری ها،بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان این پلیس ضمن شناسایی افراد مرتبط با موضوع