کانال مانش
مرگ دردناک چهار پناهجوی ایرانی در کانال مانش

مرگ دردناک چهار پناهجوی ایرانی در کانال مانش

یک زن و یک مرد پناهجو به همراه دو کودک ۵ و ۸ ساله که گفته می‌شود ایرانی هستند صبح روز سه شنبه در کانال مانش غرق شدند. به گزارش اول فارس منابع خبری بین المللی می گویند یک زن و یک مرد پناهجو به همراه دو کودک ۵ و ۸ ساله که گفته می‌شود