کاندیداهای اصلاح طلب
آمار کاندیداهای اصلاح‌طلب در کل کشور

آمار کاندیداهای اصلاح‌طلب در کل کشور

مبلغ با اشاره به رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان در کل کشور گفت: در سراسر کشور به جز تهران فقط ۲۱ نامزد برای اصلاح‌طلبان باقی مانده و در تهران هم عده محدودی که شمارشان به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد تایید شده‌اند.  مرتضی مبلغ، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درباره رد صلاحیت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم