کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر صدرا
اسامی کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر صدرا ۱۴۰۰

اسامی کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر صدرا ۱۴۰۰

به گزارش اول فارس، شهر جدید صدرا (نوین شهر صدرا), شهری برنامه‌ریزی‌شده و اقماری در ۱۵ کیلومتری شمال غربی شیراز بزرگ است. مطالعات و طراحی صدرا در سال ۱۳۶۸ آغاز گردید.صدرا در پایان سال ۱۳۹۸ با داشتن ۱۲۲٬۲۲۶ تن جمعیت چهارمین شهر پرجمعیت استان فارس به شمار می‌رود. شهر جدید صدرا سومین نوین شهر پرجمعیت کشور پس از پرند و اندیشه به