کاندیدای مردم زرقان
استاد جوان دانشگاه نامزد حوزه انتخابیه شیراز شد

استاد جوان دانشگاه نامزد حوزه انتخابیه شیراز شد

دکتر احمد شیرزادی استاد جوان دانشگاه در اولین روز ثبت نام کاندیداها از حوزه انتخابیه شیراز( وزرقان) نام نویسی کرد. به گزارش اول فارس،  احمد شیرزادی  که برای ثبت نام برای کاندیداتوری در رقابتهای انتخاباتی مجلس یازدهم حوزه انتخابیه شیراز( وزرقان)  در معیت جمعی از دانشجویان، اساتید دانشگاهی و سایر اقشارمردم در فرمانداری شیراز حضور