کاکتوس ماه
پرورش ۱۵ کاکتوس زیبا در آپارتمان که حالتان را خوش می کند+نکات طلایی

پرورش ۱۵ کاکتوس زیبا در آپارتمان که حالتان را خوش می کند+نکات طلایی

همه کاکتوس ها جزء گیاهان گوشتی (ساکولنت)  هستند، ولی همه ساکولنت ها( گیاهان گوشتی) کاکتوس نیستند  و البته این دو  کاملا شبیه هم نبوده و تفاوت هایی دارند. ترجمه : هوشنگ جهانبخش ، به گزارش اول فارس ، بسیاری از کاکتوس‌ها و همچنین سایر گیاهان گوشتی می‌توانند برای ما گیاهان آپارتمانی عالی باشند ، و