کترینگ
اعلام مشمولیت بیرون‌برها ،آشپزخانه و کترینگ‌ها صنعتی ، خانگی و کافی‌شاپ‌ها به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

اعلام مشمولیت بیرون‌برها ،آشپزخانه و کترینگ‌ها صنعتی ، خانگی و کافی‌شاپ‌ها به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

مدیرکل امور مالیاتی فارس از اجرای فراخوان مرحله نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. به گزارش اول فارس ،حمیدرضا محمدابراهیمی مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: براساس این فراخوان «تهیه و ارائه انواع غذا به‌صورت بیرون‌بر (آشپزخانه و کترینگ‌ها) اعم از صنعتی یا خانگی و کافی‌شاپ‌ها» از ابتدای تیرماه مشمول مالیات ارزش افزوده شده‌اند.