کتیبه باستانی
ببینید| تنها آدمی که هنوز به زبان ایرانی باستان حرف می زند !

ببینید| تنها آدمی که هنوز به زبان ایرانی باستان حرف می زند !

یک ویدیو زیبا از صحبت کردن پروفسور ارفعی به زبان ایرانی باستانی پر بازدید شد. به گزارش اول فارس ،عبدالمجیدارفعی”زادهٔ ۹ شهریور ۱۳۱۸در بندرعباس”پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی اکدی و ایلامی، ایلام‌شناس و از آخرین بازماندگان مترجم خط میخی ایلامی در جهان و از مهم‌ترین کتیبه‌خوانان ایرانی است و برخی از لوح‌های گلی تخت جمشید