کد ثنا
صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی و غیر حضوری شد

صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی و غیر حضوری شد

با هدف تقویت و توسعه هوشمندسازی دستگاه قضائی، صدور گواهی عدم سوء پیشینه در طی یک روز، به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری اجرایی شد. به گزارش اول فارس، به نقل از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در راستای هوشمندسازی خدمات قضائی و جهت تسهیل در دسترسی مردم به این خدمات و