کد دستور
امکان دریافت صورتحساب و خدمات کامل تلفن ثابت با کد دستوری جدید

امکان دریافت صورتحساب و خدمات کامل تلفن ثابت با کد دستوری جدید

به گزارش اول فارس، شرکت مخابرات ایران از امکان دریافت صورتحساب تلفن ثابت از طریق شماره گیری کد دستوری #۲۰۲۰* خبر داد. محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل این شرکت گفت: همه مشترکین تلفن همراه می توانند از طریق شماره گیری کد #۲۰۲۰* و ثبت شماره تلفن همراه خود، نسبت به دریافت صورت