کرونا انگلیسی
اعلام آماده باش به بیمارستان‌های فارس درپی شیوع گسترده کرونا در خوزستان

اعلام آماده باش به بیمارستان‌های فارس درپی شیوع گسترده کرونا در خوزستان

به گزارش اول فارس، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در دویست و هفتاد و هشتمین نشست ستاد مدیریت بیماری کووید ۱۹ در دانشگاه، با اشاره به افزایش آمار در استان خوزستان، به تمامی مراکز درمانی استان فارس اعلام آماده باش کرد. دکتر مهرزاد لطفی افزود: در این بحران نه تنها بیمارستان‌های دانشگاهی