کرونا در حیوانات خانگی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تایید رسمی امکان انتقال کووید۱۹ از انسان به برخی حیوانات

    رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه امکان آلوده شدن برخی حیوانات از طریق تماس نزدیک با انسان‌های آلوده به کرونا وجود دارد، گفت: این درحالی است که تاکنون مورد اثبات شده‌ای از انتقال ویروس کووید۱۹ از حیوانات به انسان گزارش نشده […]