کرونا در ویتنام
ویتنام چگونه ویروس سرکش کرونا مهار کرد؟

ویتنام چگونه ویروس سرکش کرونا مهار کرد؟

هاآرتص نوشت: یک پزشک اسرائیلی که رهبری نبرد با کرونا در جنوب شرقی آسیا را بر عهده دارد ، توضیح می دهد که چگونه موفق شده است حداقل تا کنون این بیماری را به سرعت مهار کند . به گزارش اول فارس، در ادامه این مطلب آمده است: رافی کوت، یک پزشک است که نقشی