کشتار
کشتار بیرحمانه چندگرگ وحشی در پاسارگاد

کشتار بیرحمانه چندگرگ وحشی در پاسارگاد

به گزارش اول فارس،طنین پاسارگاد به نقل از شهروند خبرنگار خود نوشت : تلف عمدی تعدادی بچه گرگ به همراه گرگ مادر واقع در کوه های معروف کمر زرد در شهرستان پاسارگاد ما جمعی از فعالان محیط زیست تقاضای پیگیری و شناسایی عوامل و برخورد قانونی با آنان را داریم. شهروند خبرنگار طنین پاسارگاد مدعی