کشتی انفجار
انفجار یک کشتی اسرائیلی در خلیج عمان

انفجار یک کشتی اسرائیلی در خلیج عمان

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس طی گزارشی مدعی حمله به یک کشتی تجاری این کشور در خلیج عمان شده است.  طبق گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس از انفجار یک کشتی انگلیسی در خلیج عمان در رو پنجشنبه ساعت هشت و چهل دقیقه شب به وقت گرینویچ خبر داد. براساس این گزارش، تحقیقات