کشت فراسرزمینی
استان فارس آماده انجام کشت فراسرزمینی در اکراین است
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس

استان فارس آماده انجام کشت فراسرزمینی در اکراین است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: استان فارس در زمینه کشت فراسرزمینی آماده همکاری با اکراین است و اگر زمینه و شرایط لازم وجود داشته باشد آماده سرمایه‌گذاری در این زمینه هستیم.