کفتار خالدار - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • چند نکته جالب در مورد کفتارهای خالدار که تاکنون نمی دانستید

    چند نکته جالب در مورد کفتارهای خالدار که تاکنون نمی دانستید

    کفتارهای خالدار – که به عنوان کفتارهای خندان نیز شناخته می شوند – بهترین شهرت را ندارند. از افسانه های فرهنگی بی شمار گرفته تا شیر شاه، Crocuta crocuta به طور کلی به عنوان موجودی بدخواه در نظر گرفته می شود که اغلب نشان دهنده غم و اندوه و بدبختی است و بسیار خوب، شاید […]