کفن ودفن بیماران کرونایی
فیلم| پایان بی توجهی به کرونا ، کفن ودفن در دارالرحمه شیراز

فیلم| پایان بی توجهی به کرونا ، کفن ودفن در دارالرحمه شیراز

اول فارس:از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور غسل و تدفین اموات کرونایی همه روزه با رعایت تمامی موازین شرعی و اصول بهداشتی توسط گروه جهادی شهید مسرور در دارالرحمه شیراز انجام می‌شود، گروه جهادی شهید مسرور شیراز در دو گروه خواهران و برادران، بعد از نماز صبح شروع به کار می کنند و پایان