کلاک
تخریب ساخت و ساز‌های غیرقانونی در اراضی کلاک آغاز شد/ تخریب کاخ حسن نجفی

تخریب ساخت و ساز‌های غیرقانونی در اراضی کلاک آغاز شد/ تخریب کاخ حسن نجفی

به گزارش اول فارس ،  تخریب ساخت و ساز‌های غیرقانونی در اراضی معروف به کلاک اغاز شد.  بر اساس این اطلاعیه اراضی مذکور کاربری کشاورزی و باغی دارد و در مکانی خارج از محدوده قانونی شهر و در حوزه آبریز سد لتیان و مشرف به این سد که هرگونه ساخت و ساز برابر ضوابط و