کلینیک های شیراز
شیوه فعالیت مطب‌ها و کلینیک‌ها در فارس تا پایان فروردین

شیوه فعالیت مطب‌ها و کلینیک‌ها در فارس تا پایان فروردین

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با توجه به آغاز برنامه فاصله‌گذاری هوشمند و لزوم کنترل تردد و حضور بیماران در مراکز درمانی و بهداشتی مختلف، شیوه فعالیت مطب‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و … تا پایان فروردین تدوین و به این مراکز ابلاغ شده است. به گزارش اول فارس ، دکتر علی اکبری  گفت: معاونت